5.04.0324.1
نرم افزار دارو خانه سینا
نسخه 5.4 بتاریخ 27 شهریور ماه ماه 1395

برای اضافه شدن پزشکان به همراه کد نظام پزشکی و اطلاعات دارویی فایل زیر را دانلود کرده و از حالت زیپ خارج کرده و فایل های 1,2,3,4را به ترتیب اجرا کنید.

در صورت بروز مشکل با پشتیبانی 88211710-021تماس بگیرید.