5.04.0324.1
نرم افزار دارو خانه سینا
نسخه 5.4 بتاریخ 2 اردیبهشت ماه ماه 1397
اگر بعد از آپدیت اجرای برنامه با مشکل مواجه شد فایل زیر را دانلود کرده و از حالت فشرده خارج کنید در محل نصب برنامه کنار فایل اجرایی کپی کنید