ارسال درخواست تمدید پروانه مسئول فنی

کاربران محترم داروخانه می توانید جهت دریافت فایل آموزش ثبت درخواست تمدید مسئول فنی اینجا را کلیک کنید.

موضوع سامانه HIX در خصوص پروانه تاسیس و مسئولین فنی داروخانه ها

پیرو بخشنامه شماره 655/155823 تاریخ 94/11/4 در خصوص سامانه صدور پروانه الکترونیکی داروخانه هاموارد ذیل جهت همکاری و صدور دستور مقتضی به اطلاع می رساند :

1)کلیه داروخانه های سراسر کشور که پروانه های تاسیس و مسئولین فنی را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه امور داروخانه های این سازمان دریافت نموده اند، با توجه به بارکد اختصاصی درج شده در پروانه های مذکور و قابلیت راستی آزمایی از این سازمان را داشته، نیازی به مهر ، امضاء و اصل پروانه نداشته و دارای اعتبار و ارزش در این سازمان می باشند. لازم به ذکر است که ارائه وب سرویس های امور داروخانه مختص به سازمانهای بیمه گر از طریق سامانه HIX انجام پذیر می باشد.

2) در صورتیکه داروخانه ایی نسبت به صدور الکترونیکی پروانه تاسیس و مسئولین فنی اقدام ننموده باشد از تاریخ ابلاغ این بخشنامه کلیه پروانه های غیر الکترونیک از درجه اعتبار ساقط می باشد.

جهت مشاهده فایل بخشنامه اینجا را کلیک کنید.