ربات تلگرام - روبات تلگرام دارویی سینا

من ربات دارویی سینا هستم


ربات تلگرام - روبات تلگرام دارویی سینا

من هر روز اطلاعات دارو و قيمت هاي دارو را بررسي مي کنم تا اطلاعات بروزي را

براي شما نمايش دهم .

آخرین قیمت های بیمه ای و آزاد هر دارو با سقف پذیرش آن و تغییرات قیمت را از من بخواهید.


ربات تلگرام - روبات تلگرام دارویی سینا


من اوّل آذر ماه سال    1395    ساخته شده ام .تعداد   7466   کاربر فعال دارم و در   21   گروه عضو هستم .تا حالا بیش از   536714   اطلاعات دارویی را برای کاربرانم نمایش داده ام .من این ماه به   1032   کاربر   234370   اطلاعات دارویی را نمایش داده ام .


ربات تلگرام - روبات تلگرام دارویی سینا

آموزشبرای شروع کار با ربات سینا بر روی دکمه start کلیک کنید .


شما می توانید آخرین لیست قیمت دارو ها را دریافت کنید .


همچنین با وارد کردن بخشی از نام دارو لیست داروهای دارنده آن بخش نمایش داده شده و با انتخاب

دارو اطلاعاتی چون نکات مهم پزشکی , عوارض جانبی , منع مصرف , تداخل و همچنین مکانیزم اثر دارو

برای شما نمایش داده می شود .


نکته قابل توجه اینکه نام دارو را اگر کوتاه وارد شود فقط تعداد 20 دارویی که آن نام را دارند نمایش

داده می شود .


پس بهتر است نام دارو را دقیقتر وارد کنید تا داروی مد نظر نمایش داده شود .