حکیم از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در زمینه نرم افزار های مالی و اداری آغاز کرد.سپس با  توجه به مشکلات متعددی که در سیستم داروخانه ها با توجه به نوسان قیمت و پیچیدگی کار مشاهده شد و اشرافی که در این زمینه وجود داشت بسط و توسعه نرم افزار داروخانه در اولویت قرار گرفت نسخه اولیه نرم افزار داروخانه سینا در تعدادی از داروخانه های کشور نصب و راه اندازی شده و با توجه به بازخوردی که ازمشتریان دریافت شد، نسخه جدید با امکانات ویژه نظیر اتصال به سامانه سلامت و سهولت بشتر در کار با نرم افزار طراحی و پیاده سازی شده است.  و در نهایت کلیه سخت افزارهای مرتبط نیز فراهم گردید تا داروخانه ها نیاز های سخت افزاری و نرم افزاری خود را از یک منبع تامین کند.