حکیم ار سال 1384 فعالیت خود را در زمینه نرم افزار های مالی و اداری آغاز کرد.سپس با  توجه به مشکلات عدیده ای که در سیستم داروخانه ها با توجه به نوسان قیمت و پیچیدگی کار مشاهده می شد و اشرافی که در این زمینه وجود داشت بسط و توسعه نرم افزار داروخانه در اولویت قرار گرفت نسخه اولیه نرم افزار داروخانه سیناا در تعدادی از داروخانه های کشور نصب و راه اندازی شده و با توجه با فیدبک اخد شده از مشتریان، نسخه جدید با امکانات ویژه نظیر HIX و سهولت بشتر در کار با نرمم افزار طراحی و پیاده سازی شده است.  و در نهایت کلیه سخت افزار های مرتبط نیز فراهم گردید تا داروخانه ها نیاز های سخت افزاری و نرم افزاری خود را از یک منبع تامین کند.

مهارت یا کار