• حضور سینا در لیست سامانه سپاس

    لطفا نرم افزار سینا را با اسم شرکت امین سیستم در این لیست جستجو کنید.

  • اضافه شدن لینکستان به برنامه

  • امکان ورود اطلاعات اقلام با کد بیمه در بخش فروش

  • جستجوی فاکتور فروش بر اساس کد ملی

  • اضافه شدن نام و مشخصات بیمار در فاکتور

  • اعلام هشدار جهت داروهای تاییدی هنگام فروش

[wp-rss-aggregator sources=”4912″]