اطلاعیه معاونت غذا ودارو در رابطه با HIX

اطلاعیه معاونت غذا و دارو(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم) دررابطه با حذف یا محدود سازی سهمیه داروخانه هایی که نسبت به ارسال اطلاعات نسخ در سامانه HIX اقدام ننموده اند.

 

 

ارسال نسخ از طریق HIX