اطلاعیه سازمان غذا و دارو در پاسخ به نامه انجمن داروسازان ایران

ابلاغ اصلاحیه آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها

اصلاح تبصره 4 ماده 15 آیین نامه « تاسیس و اداره داروخانه ها »