ایجاد محدودیت در سامانه تایید خدمات دارو

اطلاعیه اداره کل بیمه سلامت استان البرز به انجمن داروسازان استان در رابطه با ایجاد محدودیت در سامانه تایید خدمات(دارو)

 

photo230957881068989122-1

اطلاعیه معاونت غذا ودارو در رابطه با HIX

اطلاعیه معاونت غذا و دارو(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم) دررابطه با حذف یا محدود سازی سهمیه داروخانه هایی که نسبت به ارسال اطلاعات نسخ در سامانه HIX اقدام ننموده اند.

 

 

ارسال نسخ از طریق HIX