اهمیت صحیح وارد کردن شماره بیمه

قابل توجه همکاران محترم:

لطفا در وارد کردن کد ملی بیمه شده ( شماره بیمه) در CD ارسالی به اداره کل ، نهایت دقت را به عمل آورده و به صورت صحیح وارد کنید ؛ چون در صورت صحیح وارد نکردن کد ملی ، مبلغ سهم سازمان نسخه مورد نظر از صورتحساب کسر خواهد شد.

مشاهده کسورات بیمه

قابل توجه داروخانه های طرف قرارداد:
از این به بعد میتوانید با مراجعه به سایت اداره کل سازمان به آدرس : http://kd.ihio.gov.ir  با وارد کردن کد جدید یا قدیم داروخانه و رمزاولیه ورود 1234 نسبت به مشاهده کسورات خود اقدام فرمایید.

لطفا پس از اولین ورود ، رمز ورود خود را تغییر دهید.

فیلم آموزش مراحل مشاهده کسورات بیمه .  https://www.aparat.com/v/ENbCg