تعرفه جدید مورد تعهد خدمات حرفه ای داروسازان (حق فنی)

قابل توجه کلیه داروخانه های محترم طرف قرارداد:

تعرفه جدید مورد تعهد خدمات حرفه ای داروسازان شاغل در داروخانه (حق فنی) برای گروه جانبازان و عائله ایشان و فرزند شهید در کلیه نسخ سرپائی داروئی (ساختنی و غیر ساختنی) و تجویز تمام گروههای مجاز از قبیل پزشکان عمومی, متخصص, فوق تخصص, دندانپزشک , ماما و … به استناد ابلاغ تعرفه های خدمات تشخیص و درمانی سال 1398 در کتاب ارزش نسبی خدمات مراقبتهای سلامت (ابلاغی از سوی وزارت بهداشت)  در لینک زیر قرار داده شده است و از تاریخ 1398/03/01 قابل اجرا می باشد.

تعرفه جدید مورد تعهد خدمات حرفه ای داروسازان (حق فنی)

قابل توجه داروخانه‌های منتخب تأیید آنلاین نسخ دارویی

قابل توجه داروخانه‌های منتخب تأیید برخط(آنلاین) نسخ دارویی:(خیلی مهّم)
در راستای همسویی با سایر سازمان‌های بیمه گر و بهبود نظارت بر ارائه خدمات دارویی، کنترل کد اصالت تعداد 60 قلم دارو  دیگرکه فهرست آن به پیوست ملاحظه می‌شود از 1398/02/21 اجرایی می‌گردد.
نکات مهم :
1- تأیید اقلام یادشده همواره الزامی‌ بوده است و مرحله استعلام کد اصالت بستۀ دارو به فرایند تأیید نسخه اضافه می‌گردد.
2- به داروخانه‌های محترم یادشده تأکید می‌شود که نسخ اقلام یادشده تا آن جا که مقررات اجازه می‌دهد و می‎توانند، در داروخانه تأیید نمایند.
3- کاربران داروخانه‌ها برای رفع هرگونه سؤال و مشکل فنی احتمالی مربوطه به سامانه‌های پیام‌رسان سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح و سازمان غذا و داروی کشور متصل باشند.

فهرست 60 ردیف دارو قابل کنترل کد اصالت