اطلاعیه انجمن داروسازان ایران

عطف به شماره 68/الف/96 مورخ 96/02/11 انجمن دراروسازان ایران و همچنین مطابق تعاریف پایه حقوق جامعه پزشکی در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی و با عنایت به مصوبه مورخ 96/02/17 هیئت مدیره انجمن داروسازن تهران میزان پایه و حداقل حقوق مسئولین فنی شاغل در داروخانه ها استان تهران در سال 1396 به شرح زیر پیشنهاد میگردد:

 

 

اطلاعیه سازمان غذا و دارو جهت الزام ارسال نسخ به صورت آنلاین(HIX)

موسس محترم داروخانه
نظر به پایان فاز اتصال به سیستم HIX سازمان غذا و دارو و آغاز عملیاتی ارسال نسخه الکترونیک و تشکیل بخش دارویی پرونده سلامت ایرانیان. داروخانه ها موظف به ارسال کلیه نسخه های خود به صورت آنلاین در سیستم HIX میباشند و در ارزشیابی سالانه داروخانه لحاظ میشود.
سازمان غذا و دارو
28 بهمن ۱۳۹۵

اطلاعیه معاونت غذا ودارو در رابطه با HIX

اطلاعیه معاونت غذا و دارو(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم) دررابطه با حذف یا محدود سازی سهمیه داروخانه هایی که نسبت به ارسال اطلاعات نسخ در سامانه HIX اقدام ننموده اند.

 

 

ارسال نسخ از طریق HIX

موضوع سامانه HIX در خصوص پروانه تاسیس و مسئولین فنی داروخانه ها

پیرو بخشنامه شماره 655/155823 تاریخ 94/11/4 در خصوص سامانه صدور پروانه الکترونیکی داروخانه هاموارد ذیل جهت همکاری و صدور دستور مقتضی به اطلاع می رساند :

1)کلیه داروخانه های سراسر کشور که پروانه های تاسیس و مسئولین فنی را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه امور داروخانه های این سازمان دریافت نموده اند، با توجه به بارکد اختصاصی درج شده در پروانه های مذکور و قابلیت راستی آزمایی از این سازمان را داشته، نیازی به مهر ، امضاء و اصل پروانه نداشته و دارای اعتبار و ارزش در این سازمان می باشند. لازم به ذکر است که ارائه وب سرویس های امور داروخانه مختص به سازمانهای بیمه گر از طریق سامانه HIX انجام پذیر می باشد.

2) در صورتیکه داروخانه ایی نسبت به صدور الکترونیکی پروانه تاسیس و مسئولین فنی اقدام ننموده باشد از تاریخ ابلاغ این بخشنامه کلیه پروانه های غیر الکترونیک از درجه اعتبار ساقط می باشد.

جهت مشاهده فایل بخشنامه اینجا را کلیک کنید.