دریافت لیست پزشکان و نظام پزشکی

برای اضافه شدن پزشکان به همراه کد نظام پزشکی و اطلاعات دارویی فایل زیر را دانلود کرده و از حالت زیپ خارج نمایید و فایل های 1,2,3,4را به ترتیب اجرا کنید.

doctorlist

دانلود نرم افزار AnyDesk جهت پشتیبانی آنلاین

دانلود نرم افزار Supermo جهت پشتیبانی آنلاین